O firmie Oferta Realizacje Referencje Polityka jako¶ci Modernizacja sprzętu Foto album Z zycia firmy
 
  O firmie
  Siedziba
  Kontakt
  Dojazd
  Projekty UE
Certyfikat jakosci
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o."

Cele projektu:
Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest  nabycie środków trwałych oraz zakup robót i materiałów budowlanych.
Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego.
Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci/inwestorzy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury mieszanki mineralno-emulsyjnej przeznaczonej do budowy i utrzymania nawierzchni dróg niskich kategorii obciążenia ruchem w trudnych warunkach klimatycznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu: 4 769 940,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 878 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 326 800,00 zł

 
Zapytania ofertowe w ramach projektu:  
 1. Zapytanie ofertowe nr ZO-1/2017 z dnia 20.03.2017 r.
 2.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ZO-1/2017 na dostawę i uruchomienia walca do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych - 1 szt.
  Uwaga: Termin składania ofert  - do 21.04.2017 r. do godz. 15.00  

  Pliki do pobrania
  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego ZO-1/2017 : 2017-04-10 Odpowiedź na pytanie do ZiS (pdf)

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-1/2017 z dnia 20 marca 2017r. (pdf)

 3. Zapytanie ofertowe nr ZO-2/2017 z dnia 18.04.2017 r.
 4.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ZO-2/2017 na dostawę i uruchomienia ładowarki kołowej - 1 szt.
  Uwaga: Termin składania ofert - do 22.05.2017 r. do godz. 15.00 do 1.06.2017 r. do godz. 15:00.  

  Pliki do pobrania
  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego ZO-2/2017 :
  Przedłużenie terminu składania ofert (pdf)
  Odpowiedzi na pytania do ZiS (pdf)

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-2/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. (pdf)

 5. Zapytanie ofertowe nr ZO-3/2017 z dnia 22.05.2017 r.
 6.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ZO-3/2017 na dostawę i uruchomienie równiarki - 1 szt.
  Uwaga: Termin składania ofert - do 23.06.2017 r. do godz. 15:00.  

  Pliki do pobrania

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-3/2017 z dnia 22 maja 2017r. (pdf)

 7. Zapytanie ofertowe nr ZO-4/2017 z dnia 26.05.2017 r.
 8.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ZO-4/2017 na dostawę, montaż i uruchomienie mobilnej instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych oraz betonu - 1 szt. i urządzenia do recyklingu - 1 szt.
  Uwaga: Termin składania ofert - do 28.06.2017 r. do godz. 15.00  

  Pliki do pobrania
  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego ZO-4/2017 :
  2017-06-14 Odpowiedź na pytanie do ZiS (pdf)

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-4/2017 z dnia 26 maja 2017r. (pdf)

 9. Zapytanie ofertowe nr ZO-5/2017 z dnia 14.07.2017 r.
 10.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ZO-5/2017 na zakup robót i materiałów budowlanych dla funkcjonowania instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych oraz betonu.
  Uwaga: Termin składania ofert - do 1.08.2017 r. do godz. 15.00  

  Pliki do pobrania

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-5/2017 z dnia 14 lipca 2017r. (pdf)

 11. Zapytanie ofertowe nr ZO-6/2017 z dnia 10.08.2017 r.
 12.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego
  nr ZO-6/2017 na dostawę i uruchomienie wibroprasy - 1 szt.
  Uwaga: Termin składania ofert - do 15.09.2017 r. do godz. 15.00  

  Pliki do pobrania
  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-6/2017 z dnia 15 sierpnia 2017r. (pdf)

 13. Zapytanie ofertowe nr ZO-7/2017 z dnia 28.08.2017 r.
 14.   Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego
  nr ZO-7/2017 na dostawę i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego do kontroli jakości mieszanki mineralno-emulsyjnej i betonu.
  Uwaga: Termin składania ofert - do 29.09.2017 r. do godz. 15.00  

  Pliki do pobrania  
  Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ZO-7/2017 z dnia 26 paździrnika 2017r. (pdf)