O firmie Oferta Realizacje Referencje Polityka jako¶ci Modernizacja sprzętu Foto album Z zycia firmy
 
 
 
MODERNIZACJA PARKU MASZYNOWEGO

Posiadany w chwili przejęcia od skarbu Państwa majątek był mocno zużyty tak fizycznie jak i technologicznie. Wymusiło to na Spółce konieczność modernizacji posiadanego sprzętu.
Od 2003 roku zintensyfikowano ten proces. Spółka angażuje większość środków finansowych w modernizację posiadanego potencjału produkcyjnego. Uwidoczniło się to m. in. zakupem w listopadzie 2003 koparko-ładowarki KOMATSU WB 97S
Koparko-ładowarka KOMATSU WB 97S
oraz zakupem w marcu 2004 nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych Ammann Global 80,
Otaczarnia Ammann Global 80
którą zmontowano i uruchomiono już w maju 2004 roku.
W związku z brakiem wystarczających środków własnych dla działalności inwestycyjnych Spółka korzysta z pomocowych środków w procesie odnawiania parku maszynowego przy współudziale środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001.
Przy współudziale środków pomocowych Spólka zakupiła w 2004 roku walec tandemowy wibracyjny STAVOSTROJ VSH 102
Walec STAVOSTROJ VSH 102
oraz posypywarkę ECOS 60-36 DATN.
Posypywarka ECOS 60-36 DATN
W lutym 2005 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu rozściełacza mas bitumicznych. Wniosek Spółki przeszedł pozytywnie kontrolę formalną i przesłany został do dalszej oceny w MGiPS.
 
 
 
O firmie Oferta Realizacje Referencje Polityka jako¶ci Modernizacja sprzętu Foto album Z zycia firmy
Administrator strony