O firmie Oferta Realizacje Referencje Polityka jako¶ci Modernizacja sprzętu Foto album Z zycia firmy
 
 
 


Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. w Sanoku posiada System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na produkty:
  • beton asfaltowy (AC)
  • mieszanka SMA
  • asfalt lany (MA)
wytwarzane przez naszą Wytwórnię Mas Bitumicznych w Prusieku.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydała jednostka notyfikowana nr 1023
Instytut Testowania i Certyfikacji SA. w Zlin, Republika Czeska.


 
 
 
O firmie Oferta Realizacje Referencje Polityka jako¶ci Modernizacja sprzętu Foto album Z zycia firmy
Administrator strony