O firmie Oferta Realizacje Referencje Polityka jako¶ci Modernizacja sprzętu Foto album Z zycia firmy
 
   O firmie
   Siedziba
   Kontakt
   Dojazd
   Projekty UE
Certyfikat jakosci
 
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnoącią.

Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie (KRS 0000134823).
Wysokoąć kapitału zakładowego wynosi 528900,00 zł
Siedziba Zarządu mieąci się w Sanoku przy Alejach Wojska Polskiego 74, woj. podkarpackie.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. w Sanoku posiada wieloletnią tradycję w drogownictwie, powstało bowiem na bazie Rejonu Eksploatacji Dróg założonego w 1952 roku.

Od tego czasu uczestniczyło w inwestycjach drogowych i modernizcjach dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych na terenie Polski południowo - wschodniej.

Wybudowaliąmy wiele kilometrów dróg i obiektów mostowych w Bieszczadach, które służą użytkownikom dróg do dnia dzisiejszego i są w dobrym stanie technicznym.

W ostatnich latach ważnym zadaniem była budowa cztero pasmowej przelotowej ulicy przez miasto Sanok wraz z uzbrojeniem.

Byliąmy Generalnym Wykonawcą modernizowanej drogi powiatowej Radoszyce - Granica Państwa finansowanej z funduszu PHARE CBC 2000.

Przebudowaliąmy skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 Wadowice - Medyka z ulicami Rymanowską i Dmowskiego w Sanoku.